Prowmes Hakkında

Prowmes, kobilerde mevcut olan üretim yönetim sistemi gereksinimini karşılamak için geliştirilmiştir.

Promwes sistemi sayesinde, kobiler, yapılan üretim planlarını, operatör kayıtlarını, kaç adet üretim yapıldığını, daha ne kadar yapılması gerektiğini, kaç tane fire verildiğini, kaç tane ürünün sağlam olduğunu, hangi makinenin çalıştığını, hangi makinenin durduğunu telefon, tablet ya da bilgisayarlarından istedikleri zaman takip edebileceklerdir.

Üretim yöneticileri, bu takip sayesinde, süreç içinde iyileştirilmesi gereken noktaları açık ve net bir şekilde görebileceklerdir. Aynı zamanda birçok makineden ya da süreçten oluşan bir üretimde hangi makinenin darboğaz oluşturduğunu rahatlıkla görebilecekler, bu sayede süreçlerini geliştirebileceklerdir.

Kobiler ve Prowmes

Kobiler Prowmes sayesinde, OEE (Overall Equipment Effectiveness), MTBF (Mean Time Between Failures), üretim planında olan değişiklikler, defolu ürün, toplam üretilen ürün, fabrikanın genel durumu raporlarını anlık olarak elde edebileceklerdir. Aynı zamanda geriye dönük raporlar sayesinde hangi tür üründe ne kadar bir verimlilik elde edilmiş, kaç tane fire verilmiş vb. bilgilere rahatlıkla erişilebileceğinden, ihtiyaç analizi daha doğru yapılabilecek ve dolayısıyla maliyet analizi daha kapsamlı ve keskin yapılabilecektir. Bu sayede hammadde ihtiyacı daha net ortaya konabilecek ve yalın üretimin temellerinden olan stoksuz çalışmanın ilk adımı atılmış olacaktır.

Prowmes ve Maliyet

Prowmes, sistematik raporlama faydasının yanında, maliyet açısından da kobiler için iyi bir fırsat yaratacaktır. Sistemin kiralanabilir olmasından ötürü, ilk kurulum maliyeti oluşmayacak, Prowmes’e entegre olan kobiler ilk aydan, sistemin kendisini amorti ettiğini rahatlıkla görebileceklerdir. Bilişim teknolojilerinde hem yazılım hem de donanım olarak son teknolojiyi harmanlayarak geliştirilmiş olan sistem, hızlı kurulabilmesi ve kolay konfigürasyonu sayesinde ne üretimde kayıba ne de hammadde israfına yol açacaktır. Ayrıca sistemin çok düşük elektrik gücüne ihtiyaç duyması, kobilerdeki enerji tüketimini arttırmayacak, sağladığı raporlar sayesinde ise enerji verimliliği konusunda fayda sağlayacaktır.